Research summary

Ik ben mijn onderzoek begonnen met het lezen van het boek Open Design Now. Dit omdat ik nog maar heel weinig wist van Open Design. Ik heb veel nieuwe dingen ontdekt tijdens het lezen. Ik ben erachter gekomen dat het heel belangrijk is om te bedenken, waarom en hoe je de gebruiker een rol geeft in je design en hoe je het uiteindelijk de wereld in ‘gooit’. Open Design is gebaseerd op het feit dat iedereen tegenwoordig toegang heeft tot apparaten om je eigen one-man-factory te kunnen zijn. Naast dat de mogelijkheden er zijn, willen mensen ook echt spullen zelf maken. Één enkele design oplossing kan namelijk niet de behoeftes van een hele gemixte markt vervullen. Doordat een design open is kan het worden verbeterd. Hierdoor zal het design beter gaan passen in het leven van de mensen die het gaan gebruiken. Ik vind dit heel belangrijk. Om iets open te ontwerpen heb je als ontwerper dus een nieuwe rol nodig. Je maakt een framework of structuur waar de gebruiker mee aan de slag kan. De meeste gebruikers hebben tools nodig om iets mee te doen, anders weten ze niet zo goed waar ze moeten beginnen.

De opdracht is om Unusual Knowledge te vinden bij een non expert - expert. Dat is dus iemand die amateur is maar eigenlijk er zoveel van af weet dat hij toch ook een professional is. Het is de bedoeling dat je vanuit deze kennis gaat ontwerpen en het ontwerp uiteindelijk deelt. Ik had niet meteen een iemand of een groep in mijn hoofd die hele speciale kennis bezit. Dus de zoektocht naar deze Unusual Knowledge was best lastig. Maar de tentoonstelling Dream Out Loud bracht mij perspectief. Deze tentoonstelling ging vooral over Social Design. Best wel grote problemen in de wereld werden hier aan de kaak gesteld. Ik ben van mening dat we niet alleen de problemen moeten benadrukken, maar juist ook de goede dingen. Ook al vind ik dit zelf soms lastig. Hierdoor kwam ik op het pad van happiness. Iedereen wil graag gelukkig zijn, maar kan je geluk wel vergroten? Naar aanleiding van een aantal colleges over geluk kwam ik erachter dat je geluk kunt vergroten door een act of kindness. En wie doen dat nou vaker dan vrijwilligers?

Ik heb contact gezocht met verschillende vrijwilligers en initiatieven. Adje, Gijs en Marjan zijn vrijwilligers en doen dat allemaal op hun eigen manier. Verder ben ik ben langs geweest bij het Vrijwilligerspunt, dit is een kenniscentrum in Eindhoven die vrijwilligers ondersteunt en verder helpt. Ook ben ik bij de Timebank langs geweest, dit is een kunstinitiatief met het uur als ruilmiddel.

Door al deze gesprekken werd het voor mij duidelijker welke kant ik op wilde gaan. Vrijwilligers heb je in alle soorten en maten. De kennis die ik in deze grote groep kan vinden is heel breed. Door het gesprek met Gitta van het vrijwilligerspunt ben ik op buurtinitiatieven gekomen. Deze zijn in opkomst en ook de toekomst. Momenteel schuiven we in de richting van de participatiesamenleving en waarschijnlijk zullen we die uiteindelijk - eerst wat ongemakkelijk maar later steeds vanzelfsprekender - accepteren en omarmen. En dat is zowel wenselijk als noodzakelijk. Noodzakelijk omdat de verzorgingsstaat uiteindelijk onbetaalbaar wordt en ten koste gaat van belangrijke zaken als goed onderwijs. En wenselijk omdat de ideale participatiesamenleving echt leidt tot actieve burgers die vanzelfsprekend en naar vermogen bijdragen aan de samenleving.

We zitten nu nog in de ongemakkelijke fase daarom zijn zowel burgers als de initiatiefnemers nog zoekende. De mensen die al een initiatief hebben opgezet bevatten de unusual knowledge waar andere mensen veel van kunnen leren. Voor deze buurtinitiatieven kan Open Design een zeer waardevolle methode zijn. Elke buurt is verschillend. Daarom is het belangrijk dat het ontwerp aanpasbaar is naar de behoeftes van elke buurt. Door Open Design ontstaat een inspirerende omgeving waarin de succesvolle ervaringen gedeeld kunnen worden, waarin de buurtinitiatieven kunnen ‘samenwerken’ om hun initiatief succesvol te maken.