User:Judith van der Heiden

From DigitalCraft_Wiki
Jump to navigation Jump to search

Documentation

Huiswerk


Breadbord.jpg


Circuit with one resistor


Brown, green, red, gold

First digit=1, second digit=5, multiplier 100, tolerance= 5%

15x100=1500 1,5 k ohms

R = V/I 9 V : 6 I = 1,5 kilo ohms

I = V/R 9 V : 1,5 ohms = 6 ampere

V = IxR 6 x 1,5 = 9 V

6 x 1,5 ohms = 9

9 volt battery


What is the voltage across the resistor

Voltage drop is 0,1,4 V


What is the current through the resistor

6 amp


What happens to the current and voltage if you double the resistor value

Current stays the same and voltage doubles


What happens to the current and voltage if you half the resistor value

Current stays the same and voltage is split in half


Circuit with two resistors


Brown, black, orange, gold

First digit=1, second digit=0, multiplier 1, tolerance= 5%

1. x100=10 k ohms

9 volt battery

R = V/I 9 V : 6 I = 10 kilo ohms

I = V/R 9 V : 10 ohms = 0,9 ampere

V = IxR 6 x 1,5 = 9 V

Voltage drop = 0,9 x 10 ohms = 9


What is the voltage across each resistor

Voltage drop is 9


What is the current through each resistor

9 amp


What happens to the current and voltage if you double the resistor value of one resistor

Current stays the same and voltage doubles


Circuit with three or more series resistors


Orange, orange, orange, gold

First digit=3, second digit=3, multiplier 1, tolerance= 5%

3.3x100=33 k ohms

9 volt battery

R = V/I 9 V : 0,27 I = 33 kilo ohms

I = V/R 9 V : 33 ohms = 0,27 ampere

V = IxR 0,27 x 33 = 9 V

Voltage drop = 0,27 x 33 ohms = 8,91 drop


What is the voltage across each resistor

Voltage drop is 8,9


What is the current through each resistor

9 amp


What happens to the current and voltage if you double the resistor value of one resistor

Current stays the same and voltage doubles-- Water level alarm circuit (555)


Waterlevel.jpg


Het water level circuit bouwde ik samen met Meike. Dit was meteen de inspiratie voor mijn eindproduct waarbij ik gebruik maakte van een simpele versie van dit circuit
-- Ets chip


Ets.jpg


Van file naar chip. Interessant proces waarbij we leerden omgaan met het teken programma EAGLE-- Water alarm clock

Geïnspireerd door het water level alarm circuit kwam ik op het idee om een wekker te maken die het vrijwel onmogelijk maakt om je te kunnen verslapen. De oppositie van de snooze button, die ik zelf maar al te graag gebruik. Een wekker die alleen uitgaat wanneer je onder de douche springt.


Alarm.jpg


Ik begon met het zoeken van alarm circuits om deze inhoudelijk beter te begrijpen.


Blutooth.jpg


Mijn project bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke apparaten. De wekker, uiteraard gevestigd in de slaapkamer en de 'uitknop' gevestigd in de douche dat reageert op water. Dit betekende dat ik een draadloze verbinding moest verwerken in een circuit. Daarbij dacht ik ten eerste aan een bluetooth boxje. Dit besloot ik verder te onderzoeken door circuit diagrammen te onderzoeken.


Helaas heeft bluetooth een beperking als het gaat om afstand en verbinding. Ik begon te bedenken in welke apparaten een draadloze verbinding voorkomt die niet via bluetooth bereikt word maar toch een simpel apparaat is. Deze gedachte bracht mij bij een draadloze deurbel.


Groee.jpg


Voor mijn project heb ik dus gebruik gemaakt van twee apparaten om mijn wekker te realiseren. Een draadloze deurbel en een alarm clock. Deze maakte ik ook open om de werking van het circuit proberen te begrijpen.Eind product


Icosoheidron4.jpg


Dit is de deurbel ontvanger. Wanneer het uiteinden van de twee draadjes in aanraking komt met water geeft deze een signaaltje. Dit signaaltje loopt via de draadjes door naar de knop die je normaal gesproken zou indrukken wanneer je voor iemands deur staat (DING DONG!).


Icosoheidron1.jpg

De ontvanger van de draadloze deurbel zend dit signaaltje door naar de wekker en is doormiddel van draad verbonden aan de snooze button. Op deze manier kan de werker door de deurbel uitgezet worden (gesnoozed)


Icosoheidron7.jpg


Omdat de deurbel werkt met geluid geeft dit een puls die heen en weer kaatst dit zou er voor zorgen dat er continue op de snooze button geknopt zou worden wanneer de deurbel in aanraking komt met water. Dit circuitje zorgt ervoor dat de stroom 1 richting opgaat en dat de wekker en de deurbel ontvanger juist verbonden zijn.


Icosoheidron9.jpg

De verbindingen tussen de twee circuitjes. Omdat deze verschillende soorten volt gebruiken zijn de draadjes aangesloten op verschillende plekken van de batterijhouder. Zo krijgt elk onderdeel het volt percentage wat bij het circuit past.


Icosoheidron.jpg


Icosoheidron2.jpg


Voor het ontwerp gebruik ik de 20 vlakkige vorm Icosoheidron, de geometrische vorm voor water volgens Plato.


Icosoheidron3.jpg


Icosoheidron5.jpg