User:KvdH/MINOR 2016

From DigitalCraft_Wiki
Jump to navigation Jump to search

Acoustic Radiation Expo > 5/09 - 9/09

In collaboration with Nora Mabrouki / Koen van Geel / Judith van der Heiden

Research

Fundamentele Natuurkunde - 3 - golven Marcelo Alonso,Edward J. Finn.


Akoestisch instrument / klankkast
Echo lokalisatie
Vleermuizen
echografie
Trillingen
Medium afhankelijk


https://www.youtube.com/watch?v=Wby1CIhnYWI

https://www.youtube.com/watch?v=q9ezMbDpIHI

https://www.youtube.com/watch?v=8UimHnsWSBc

Examples

https://youtu.be/uo0K5lrVKzc

https://youtu.be/Wm0YCTGggL4

https://youtu.be/ZejQOX69K5M

https://youtu.be/ONaXuAc1Lm4

https://vimeo.com/59816345

Proces

Test 1

Test 2

End result


References

Electro Magnetic Radiation > 13/09 - 20/09

In collaboration with Boris Smeeks / Stijn van Aardenne

Research

Proces

End Result

References

Light Radiation > 20/09 - 4/10

In collaboration with Stan Haanappel

Research

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, soms foutief met inbegrip van infrarood licht (met een iets lagere frequentie) en ultraviolet licht, met een iets hogere frequentie. Bij licht spreekt men meestal over de golflengte in vacuüm en lucht die bij een frequentie hoort, omdat in de meeste toepassingen met de golflengte gewerkt wordt. De golflengte is, anders dan de frequentie, afhankelijk van de stof waar de straling doorloopt. Het zichtbare spectrum strekt zich uit over golflengten van ongeveer 380 nm (nanometer) (violet) tot 780 nm (rood) in vacuüm en lucht. In vacuüm plant licht zich, zoals alle elektromagnetische straling, voort met de lichtsnelheid. Lichtkwanta, die in de kwantumoptica een rol spelen, worden fotonen genoemd. De drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie, ofwel de trillingsrichting, die altijd loodrecht op de voortplantingsrichting staat. Het onderzoeksveld over licht en de wisselwerking van licht met materie heet optica.


Proces

End Result

References

Algorytms & Patterns > 17/10 - 8/11

Research

Proces

End Result

References

Written Assignment

...

5 image Final Project Foreshadowing

Research Document Digital Craft Minor 16/17

Research Doument