User:Meikebrand/ETT

From DigitalCraft_Wiki
Jump to navigation Jump to search

⌇⌇⌇⌇ EXPANDING THE TOOLBOX ⌇⌇⌇⌇

HOMEWORK -1-

Circuit with one resistor

Brown, green, red, gold

First digit=1, second digit=5, multiplier 100, tolerance= 5%
15x100=1500 1,5 k ohms
R = V/I 9 V : 6 I = 1,5 kilo ohms
I = V/R 9 V : 1,5 ohms = 6 ampere
V = IxR 6 x 1,5 = 9 V
6 x 1,5 ohms = 9
9 volt battery

What is the voltage across the resistor

Voltage drop is 0,1,4 V

What is the current through the resistor

6 amp

What happens to the current and voltage if you double the resistor value

Current stays the same and voltage doubles

What happens to the current and voltage if you half the resistor value

Current stays the same and voltage is split in half


Circuit with two resistors

Brown, black, orange, gold

First digit=1, second digit=0, multiplier 1, tolerance= 5%
1. x100=10 k ohms
9 volt battery
R = V/I 9 V : 6 I = 10 kilo ohms
I = V/R 9 V : 10 ohms = 0,9 ampere
V = IxR 6 x 1,5 = 9 V
Voltage drop = 0,9 x 10 ohms = 9

What is the voltage across each resistor

Voltage drop is 9

What is the current through each resistor

9 amp

What happens to the current and voltage if you double the resistor value of one resistor

Current stays the same and voltage doubles


Circuit with three or more series resistors

Orange, orange, orange, gold

First digit=3, second digit=3, multiplier 1, tolerance= 5%
3.3x100=33 k ohms
9 volt battery
R = V/I 9 V : 0,27 I = 33 kilo ohms
I = V/R 9 V : 33 ohms = 0,27 ampere
V = IxR 0,27 x 33 = 9 V
Voltage drop = 0,27 x 33 ohms = 8,91 drop

What is the voltage across each resistor

Voltage drop is 8,9

What is the current through each resistor

9 amp

What happens to the current and voltage if you double the resistor value of one resistor

Current stays the same and voltage doubles


INSPIRATION -1-

TESTING AND EXPERIMENTING -1-

WATER LEVEL ALARM CIRCUIT


GRAPHITE CIRCUIT LED DC3.jpg

GRAPHITE CIRCUIT LED2 DC2.jpg

CREATING 555 TIMER CIRCUIT IN EAGLE AND ETCHING IT 1.jpg


RESEARCH -1-

Voor mij is elektriciteit een volledig onbekend veld. Ik ben daarom bij het begin begonnen: de oude grieken. 2000 jaar geleden ontdekten de Grieken dat als ze met een ruwe vacht over een Barnsteen wreven, haren en andere lichte voorwerpen werden aangetrokken. De Griekse vertaling voor Barnsteen is: Elektron. Barnsteen: een fossiele hars afkomstig van naaldbomen. Barnsteen is oud. De stukjes barnsteen die je in Nederland vindt, komen uit het Oostzeegebied en dateren uit het Eoceen tijdperk, 35 miljoen jaar geleden. Toen waren er uitgestrekte naaldbossen. De dennensoort die de hoogste kwaliteit barnsteen levert die mensen het liefst vinden, Pinus succinifera, is uitgestorven. De meest spectaculaire barnsteen vondsten bevatten ook insecten, spinnen of plantenresten. Hars is het sap dat vooral uit naaldbomen komt. Je kunt hars verwerken om er terpentine van te maken. Dan blijft er een harde hars achter die heel erg op barnsteen lijkt. Een ander product dat van hars wordt gemaakt is harpuis. Harpuis is hars die gesmolten is en gekookt met lijnolie, vet en zwavel. Het wordt gebruikt om (scheeps)hout te beschermen tegen houtworm en verwering. Een soort vernis. Brokken verharde harpuis lijken heel veel op barnsteen en spoelen ook vaker aan het Nederlandse kust aan dan barnsteen.De oude Grieken wisten al dat sommige materialen zoals glas en barnsteen na wrijving met een doek of dierenvel kleine voorwerpen konden aantrekken. Naar het griekse woord voor barnsteen, elektron, noemden ze dit een “elektron” kracht. Hiervan is het moderne woord elektriciteit afgeleid. Zover bekend hadden de Griekse wetenschappers geen idee van de achterliggende oorzaken van deze vreemde kracht en bouwden waarschijnlijk ook geen apparaten om grotere ladingen te verzamelen.

Elektriseermachine Een elektriseermachine is een apparaat waarin statische elektriciteit wordt opgewekt door middel van wrijving of influentie.

Statische elektriciteit Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleiderinfluentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar gescheiden.


DC4.png

Vanuit mijn onderzoek kwam ik bij deze tijdlijn. De groei van uitvindingen. Het begon met 1 uitvinding per eeuw, inmiddels zijn het er ontelbaar. Iedereen is tegenwoordig uitvinder en weinig is meer echt speciaal. Electronica is gewoon geworden, vanzelfsprekend, TV’s worden tegenwoordig gewoon op straat gezet terwijl 100 jaar geleden het idee van een TV nog bijna ondenkbaar was. Er ontstaat langzaam een overvloed aan electronica.

DC12.jpg

E-Waste is the fastest growing stream of global waste. Only 12.5% of the worlds E-Waste is currently recycled. That means the remaining 87.5% ends up in landfills and not disposed of properly. THE TRUCKS are coming in honking and rattling with old computers, kids are playing gali cricket with computer monitors as wickets, women are boiling pots full of computer parts, children sitting on piles of keyboards are watching a Bollywood film. The streets are filled with entangled wires, destroyed computers, keyboards and cell phones. A scene from a futuristic dystopia? This is the hidden place where people wake up every morning to sort through the electronic trash of the world. Approximately 15 km from the centre of Delhi lies a small settlement called Seelampur, reputedly the largest electronics dismantling-recycling-selling market in the country. Residents work every day to extract gold and copper from circuit boards. Some extract metals independently, some work with big traders — most earn about Rs. 200 per day.

E-waste also includes televisions, DVD players and washing machines — most have toxic substances like lead, cadmium and mercury. This detritus of the e-age is growing rapidly given the fast rate of obsolescence of electronic equipment. Companies cunningly plan newer products for bigger profits. But what happens to the discarded stuff? The US says putting them in landfills is expensive and chemical seepage into the ground is an environmental hazard. A cheaper alternative is to ship the stuff to developing regions like India, China and Africa where environmental laws are lax and labour is cheap. Toxics Link, a Delhi-based NGO, estimates that India generates about 4 lakh tonnes of electronic waste annually and illegally imports 50,000 tonnes from the US, Europe, South Korea, Australia, among others. Ninety percent of e-waste is recycled in the informal sector, in the bylanes of cities and towns.


> Electronic waste

- verlopen/oud - kapot: duurder om te maken dan een nieuw object aan te schaffen - plastic smelt van componenten door warmte. - goud druipt langzaam over componenten - goud van circuit boards - geld wat er verspild wordt / componenten zijn onbruikbaar - kapotslaan - nieuw leven, zonder enige functie - onbruikbaarheid hierdoor weergeven - afvoer: druipend, geluid van druppen op plaat versterken

Levensduur Apparaten gaan steeds minder lang mee. Is de batterij leeg? Dan moet je gelijk het hele apparaat vervangen, want de batterij zit vast. Willen bedrijven zoveel mogelijk producten verkopen, of spelen zij in op de wens van de consument? De huidige koopcultuur laat zien dat een apparaat vaak sneller ingewisseld moet worden voor een nieuw exemplaar. Het wordt makkelijker en goedkoper gemaakt om een nieuw toestel aan te schaffen dan om het huidige product te (laten) repareren. Fabrikanten brengen bovendien kort achter elkaar nieuwe versies van een product op de markt waardoor consumenten eerder over zullen gaan tot een nieuwe aankoop. Fabrikanten maken hun producten tegenwoordig zo dat het voor de consument lastig is om deze zelf te repareren. De kosten voor reparatie liggen ook vaak hoger dan de nieuwprijs van een apparaat. Op deze manier kiezen mensen minder voor reparatie en gaan ze sneller over tot een nieuwe aankoop. Marcel den Hollander, docent aan de TU Delft, onderschrijft deze ontwikkeling. Fabrikanten steeds meer uit van 'sell more, sell faster'. Ze willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk nieuwe producten verkopen, gericht op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Bij sommige producten telt ook de imago waarde mee; mensen willen graag in het bezit zijn van de nieuwste versie van een product en kiezen daarom bij een defect eerder voor de nieuwste soort.

Zandloper Vanuit mijn onderzoek kwam ik bij de vorm van een zandloper. De zandloper staat symbool voor de kortstondigheid/vluchtigheid van het bestaan. Dit is van toepassing op de korte levens- en gebruiksduur van elektronica.

HOURGLASS TIMER

Verdergaand op het gegeven van vluchtigheid van het bestaand gesymboliseerd door de zandloper ben ik gaan experimenteren met geleidende materialen. Een onderbreking en sluiting in een circuit kan gevormd worden door geleidende poeder, stromend door de zandloper. Het zal hetzelfde principe zijn als het 'water alarm circuit' wat ik eerder deze periode heb gebouwd.

DC20.jpg Testje met gruis van metaal door middel van een LED en een 9V batterij.

DC21.jpg Testje met stromend water en stilstaand door middel van een LED en een 9V batterij.

In alle vier de gevallen liet het stroom door naar de LED, in het geval van het metaal brandde deze het sterkst. Het voorbij 'stromen' van de tijd en het besef hiervan wilde ik versterken door het geluid er van te intensiveren. Hiervoor heb ik meerdere versies van een piezo microphone circuit gebouwd, het was een kwestie van veel proberen om de juiste sterkte te behalen.

DC22.jpg Het eerste Piezo microphone circuit, bij deze versie was het geluid heel zacht hoorbaar. DC23.jpg Versie nummer twee, een stuk duidelijker hoorbaar. Piezo amp 2.png

Na een aantal aanpassingen in het schema door Thomas had het circuit de goede samenstelling bereikt.

DC24.jpgHet uiteindelijke circuit solderen.

THE PROJECT

Het concept in ontstaan vanuit de vergankelijkheid van electronica, gesymboliseerd door de zandloper. Tegenwoordig wordt er sneller een nieuw apparaat aangeschaft zonder dat het oude aan het eind van zijn levensduur is. Het ijzerpoeder dat door de zandloper stroomt zorgt van een connectie van het circuit, als de zandloper stopt dan wordt het circuit onderbroken. Het ‘gebruik’ stopt, terwijl met de werking van het apparaat niets aan de hand is; in dit geval wordt dit gesymboliseerd door een circuit met daaraan een LED die aan gaat als het poeder loopt en uit gaat als deze aan zijn eind is.

Het Piezo circuit is toegevoegd voor een extra ervaring van het voorbij strijken van tijd, niet alleen visueel maar ook het gehoor speelt hierbij een rol. Het ijzerpoeder valt neer op de Piezo, maar ook aan dit geluid komt een eind.

Hourglass drawing.jpg