Courses/Schijt aan je Site

From Publication Station
Jump to navigation Jump to search

Voorbeeld Bookmarklet

Maak in je browser een nieuwe bookmark, maar in plaats van een web adres (url) vul je het volgende scriptje in:

javascript:(function(){alert('Je bookmarklet werkt!');})();

Als je nu naar een website gaat en je klikt op deze bookmark, gaat je browser de bijbehorende javascript uitvoeren op die pagina. In plaats van de alert kun je alle javascript gebruiken die je maar wilt, je kunt zo dus ook de pagina aanpassen.

Een bookmarklet met jQuery

javascript:(function(){

	var fileref=document.createElement('script'); 
	fileref.setAttribute("type","text/javascript");	
	fileref.setAttribute("src", "http://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js");	
	
	window.setTimeout(main,1000);	
	
	function main(){
     alert('dit werkt');
	 $("a").hover(function(){
   	  $(this).hide(); 
     }); 
    };
 })();


Common Annoyances

 • Media autoplaying in the background
 • Pop-ups
 • Annoying hover animations
 • Non-pausing sliding pictures
 • Pop-up with a question when opening website
 • Disable Right Click
 • Stop Browser Resize
 • Auto Refresh Page
 • Make Sure Users Meant To Close The Window
 • Resize Window To Certain Resolution
 • Disable The Ctrl Key
 • Make All Links Open In New Window
 • Disable Scrolling

http://kilianvalkhof.com/2011/javascript/annoying-js-how-to-be-an-asshole/

http://www.paulund.co.uk/a-list-of-annoying-jquery-functions


Hallo, misschien leuk om te hebben?

$("body").html($("body").html().replace(new RegExp(' de ', 'g'), ' de fucking '));

De heer van Beek heeft ons verblijd met de volgende geniale implementatie:

function main(){
	var plaatje;

     alert('dit werkt');

	 		$("img").hover(function(e){
   	  	plaatje = $(this);
   	  	 
     	}); 

	 		$(document).bind('mousemove',function(e){ 
	 			plaatje.clone().css('position','fixed').css('top',e.pageY).css('left',e.pageX).appendTo("body"); 
				}); 
    	};