Courses/Weg met het Web

From Publication Station
Jump to navigation Jump to search

Voorbeeld Bookmarklet

Maak in je browser een nieuwe bookmark, maar in plaats van een web adres (url) vul je het volgende scriptje in:

javascript:(function(){alert('Je bookmarklet werkt!');})();

Als je nu naar een website gaat en je klikt op deze bookmark, gaat je browser de bijbehorende javascript uitvoeren op die pagina. In plaats van de alert kun je alle javascript gebruiken die je maar wilt, je kunt zo dus ook de pagina aanpassen.

Een bookmarklet met jQuery

javascript:(function(){

	var fileref=document.createElement('script'); 
	fileref.setAttribute("type","text/javascript");	
	fileref.setAttribute("src", "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js");	
	
	window.setTimeout(main,1000);	
	
	function main(){
     alert('dit werkt');
	 $("a").hover(function(){
   	  $(this).hide(); 
     }); 
    };
 })();