Houtgravure

From Publication Station
(Redirected from Grafiwiki/Houtgravure)
Jump to navigation Jump to search

Kops hout

Voor het maken van houtgravures wordt kops hout gebruikt. Kops hout is harder en de structuur is bijzonder regelmatig, zodat erg gedetailleerd gewerkt kan worden. Het is ook beduidend duurder dan langshout, dat gebruikt wordt voor houtsnedes.

Kopshout is onder andere verkrijgbaar bij de volgende winkels:

Als alternatief voor kops hout, is Resingrave ontwikkeld. Dit is een stuk goedkoper dan kops hout en heeft dezelfde eigenschappen. Het is verkrijgbaar bij McClains.

Gereedschappen

Voor het graveren wordt gebruik gemaakt van burijnen. Deze zijn wat moeilijker te vinden in Nederland.

Links