Toyobo plaat

From Publication Station
Revision as of 13:04, 16 September 2022 by Wilco (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Principe

Fotopolymeerdruk is een druktechniek die zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Met name intaglio fotopolymeer drukwerk is een recente ontwikkeling. Daarbij word met behulp van een stochastisch raster plus een fotografisch positief een etsplaat in polymeer gemaakt. Het vertoond daardoor gelijkenis met de oorspronkelijke Heliografie of Fotogravure. Het grote verschil met heliogravure is dat polymeerdruk wordt gedrukt in een raster waarbij de punt grootte gerelateerd is aan de te drukken zwarting. Bij Heliogravure is de puntdiepte gerelateerd aan de zwarting. Fotografisch gezien is Heliogravure superieur aan polymeerdruk. Polymeerdruk is 'schonere' techniek, maar ook hier kan men huidalergien ontwikkelen.


Seihan1.gif

Voorbereiding

Verwijder het bescherm folie stel de plaat zo min mogelijk bloot aan UV licht.

Plaats de film (afbeelding op transparant) op de plaat.

Seihan2.gif

Belichten

Belicht de plaat (220 eenheden) met de contactkast. (of belicht 55 eenheden met de zeefdrukbelichtingsunit)

Gebruik voor hoogdruk een negatieve film.

Gebruik voor diepdruk een positieve film.

Seihan3.gif

Afspoelen

Was de belichte plaat met warm water en een zachte borstel tot dat de onbelichte emulsie verwijderd is.

Spoel de gewassen plaat met water af.

Seihan4.gif

Drogen

Dep de plaat droog met een doek.

Droog de plaat enkele minuten met een föhn op de hoogste stand.

Seihan5.gif

Nabelichten

Belicht de ontwikkelde plaat na met UV-licht.

De duur van de nabelichting moet gelijk of langer zijn de belichtingstijd.