User:Rensvanpinxteren/Notities

From DigitalCraft_Wiki
Jump to navigation Jump to search

Making is connecting

 • Plato, boom is een afspiegeling van de werkelijkheid. Werkelijkheid / gemedieerde

werkelijkheid. Dualisme ratio onderscheid van dieren, is een mens meer dan een dier met verstand of zijn wij ook meer met ons lichaam verbonden.

    ideén wereld: objectieve werkelijkheid - subjectieve werkelijkheid. 
    zeven kunsten basis leer westerse beschraving | universitair onderwijs | 11 artismechanica, mechnische kunsten. 	
    Academie 1433 -1499 Italie > Schilderkunst artés liberales - nauw verbonden met wiskunde.

behoord tot de elite.

 • Allegory of the cave | afspiegeling van de werkelijkheid werden voor geschetst.
 • Academie Beeldende kunst Willem de Kooning weerspiegeling artés liberalis & artés

mechanica.

 • Het concept design is arts & crafts verwoven
 • Kunst is elitair je hoeft alleen wat frans te kunnen en dan is het kunst.
 • Creatieve industie - alle artés mechanica mode, architectuur, vormgeving de crafts niet de autonome beeldende kunst.
 • waarden onderscheid tussen doen en denken.

(John Ruskin)

 • katedraal onbouw van honderde crafts beoefenaars - (tegenstrijd) gilde/meesterwerk.

(geen plan, ideology)

(Marx)

 • Vader van het communisme

(wel een plan, kapitaal voor industie van de arbeiders)

(Adma Smit)

 • Vader vrijemarkt - individusitsch - rationeel. Vrijemarkt fabriek heeft er baat bij dat de

arbeider geld verdient zodat ze zelf ook producten kunnen af nemen van de fabriek of arbeidsmarkt.

 • William Morris)

Boeken van William Morris waren boeken van uitstekende kwaliteit waardoor ze duur waren en niet voor iedereen toegangkelijk, hier stond hij ook voor. Focus op kwaliteit hierdoor eenschrijndende dinamiek

 • (joie de faire) - les e fair

Zo vrij mogelijke markt (je kan alleen een eerlijke markt hebben als er geen regels zijn)

 • (Adorno)

Onderzocht wat er mis was met de aanname denker.

 • (Walter Denjamin) > (Marshall McLuhan)

Medium kan gezien worden om kennis te delen en mensen op te leiden.

(adorno)

 • Hollywood > mens wordt afgeleid van de huidige situatie de kritische toestand van arbeider die onderdeel is van systeem.

Craft en status van craft is eenpolitiek issue en heeft veel invloed om het vak gebiedt.

Doel eigen positie innemen in arts & crafts en de geschiedenis hiervan, maak duidelijk wat jou drijft en wat jou invloeden zijn neem je positie in reflecteer en ontwikkel.

positioneel jezelf tussen art & craft waar sta je en onderbouw hoe en waarom

(Ontwikkel je kennis)

 • The craftsman Richard Senneht
 • Photoshop digital stichting.