User:Rensvanpinxteren/Statement

From DigitalCraft_Wiki
Jump to navigation Jump to search

Content en Focus

Tijdens deze pratice heb ik mezelf gefocust op het ontwikkelen van technieken afkomstig vanuit stitching. In het proces probeerde ik steeds betekenis te geven aan mijn handelingen, om zo de craft vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Dit deed ik doormiddel van confirmatie en provocatie toe te passen vanuit een sociale context. Zelf ben ik altijd erg geïnteresseerd in cultuur en sociologie omdat ik nieuwsgierig ben naar wat mensen drijft en naar hoe ik dit kan toepassen in mijn eigen werk. Deze drang naar content geeft mijn projecten vaak veel perspectief en diepang. Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar wat mensen prikkelt probeer ik vaak een reactie uittelokken waardoor mensen zich bewust worden van het onderwerp dat ik behandel. Mijn obsessie hiernaar zorgt voor hyperfocus waardoor mijn werk en onderzoek vaak heel complex is. Deze hyperfocus kan ik zo ook toepassen in het uitvoeren van een craft. Doordat ik een .... ben kan ik me in een craft volledig afsluiten van de buiten wereld en de ultime extase van Joie de faire ervaren. Deze overdosis aan endorfine zie ik dan ook als een gift waardoor ik het maximale uit craft kan halen.


Cultural context

Als ik reflecteer op art en craft doe ik dit vanuit de hedendaagse positie. Dit omdat de technologie zich sneller ontwikkeld dan ooit en hierdoor de contrasten in een samenleving steeds dichter bij elkaar gaan staan. Dit fenomeen uit de 21ste eeuw zorgt voor indrukwekkende ontwikkelingen binnen de mensheid. Denk hierbij aan de grenzeloze communicatie, kennis en interactie. Het participeren in een zwerm biedt eindeloze mogelijkheden en ik beschouw mijn eerder genoemde voorbeelden als een vorm van rijkdom. Doordat grezen worden vervaagd en er een steeds grotere eenwording ontstaan is het een logisch gevolg dat het individu zich wilt onderscheiden. Individualisme wordt vaak gezien als negatief omdat men denkt dat dit de oorzaak is van het versplinteren van een samenleving. Zelf ben ik ervan overtuigd dat elke grondvest van een gemeenschap vergelijkende patronen kent met die van het oorsprongkelijke oermodel. Evenals William Morris ben ik van mening dat autonome creativiteit een fundamentele waarde heeft die de samenleving moet koesteren, dit om de morele autoriteit te behouden, als de kwaliteit van het leven. Kunst word beschreven als creatieve vorming van ideeén tot visuele objecten, terwijl craft word benoemt als het prestigieus uitvoeren van handwerk. Zelf beschouw ik deze als raakvlakken omdat ze beide het vermogen hebben om vanuit het niets, iets te scheppen. Deze Individuele zelf-expressie heeft de kracht om te inspireren en ik beschouw dit als een fundamenteel belang voor de bevordering van een samenleving.